Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5


Witaj na stronie MKbhp - szkolenia bhp online, ocena ryzyka zawodowego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług świadczonych przez MKbhp. Mamy nadzieję, że informacje, które znajdują się na tej stronie, pozwolą w sposób wystarczający zachęcić Państwa do współpracy.

MKbhp jest firmą działającą na zasadzie outsourcingu, czyli obsłudze zewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy. Świadczymy również usługi „na odległość”, do których należą szkolenia okresowe BHP (w systemie online) oraz ocena ryzyka zawodowego.

Proponowane przez naszą firmę usługi z dziedziny BHP obejmują kompleksowy zakres wszelkiego rodzaju działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników, określony w obowiązujących przepisach prawa pracy i generalnie ujmując wyczerpujący te przepisy.

W skład zespołu wchodzą specjaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem w służbie BHP.

Misją MKbhp jest zapewnianie pełnej satysfakcji swoich Klientów poprzez profesjonalną i kompleksową obsługę prowadzonych podmiotów gospodarczych. Dzięki nam możecie Państwo uniknąć kosztów związanych z zatrudnieniem własnych kadr bhp oraz wielu nakładów inwestycyjnych ponoszonych na utrzymanie dodatkowych stanowisk pracy.

Proponujemy Państwu w ramach usługi „nadzór BHP” wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r, z późn. zm.).